Het is niet toegestaan om eigen eten en/ of drinken mee te nemen in de VanzantenHal.