Roken is verboden in de hal. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen rookplekken.