MARKTREGLEMENT 2018 - Van Zanten Hal B.V. (VanzantenHal)

 

 Art. 1. Aanmelding

1.1 Inschrijving

Indien u geïnteresseerd bent in het huren van een marktkraam of grondplek, kunt u via onze website het inschrijfformulier bij het evenement elektronisch invullen en versturen. Hierna kunnen wij uw inschrijving behandelen.

1.2 Productrelatie

Uw producten moeten gerelateerd zijn aan het type markt.

Art. 2. Deelname

2.1 Melden marktlocatie

U dient zich voorafgaand aan de opbouw te melden bij onze parkeerbeheerder(s), deze aanwezig is/zijn bij de VanzantenHal. Voorafgaand heeft u de laad & los specificaties per e-mail van ons ontvangen.

2.2 Parkeren, laden & lossen.

U kunt uw spullen uitladen op het nabij gelegen parkeerterrein. Na het laden en lossen dient de auto/bus op de publieke aangewezen parkeerplaats gezet te worden. U dient de aanwijzingen van de parkeerbeheerder op te volgen.

2.3 Opbouw kraam en aanwezigheid

Op de dag van de markt, dient u uiterlijk een half uur voor openingstijd aanwezig te zijn zodat u de marktkraam/marktwinkel kan openen. U dient al uw producten op of onder de kraam te plaatsen. Extra ruimte voor of naast de kraam/grondplek wordt niet toegestaan, tenzij dit is bijgeboekt.

2.4 Kraamindeling

De kraamtafel is 4 bij 1 meter en is inclusief dakje. De kraam/grondplek wordt voorzien van een stroompunt zodat u uw kraam/grondplek kan voorzien van verlichting.

2.5 Stroom

Uw kraam/grondplek is voorzien van een stroompunt van 500W. Een extra stroompunt is erbij te boeken tegen een meerprijs. Stroom is alleen te gebruiken t.b.v. verlichting van uw kraam/grondplek en t.b.v. uw verkoopproducten.

2.6 Elektrische apparaten verboden

Het is verboden om eigen elektronische apparaten mee te brengen, zoals: warmte kachels, koffiezetapparaten, theekoker, bak-, kook-, braadtoestellen, muziekapparaten, e.d.

2.7 Afval en schoonmaak

Na elke marktdag dient u uw marktkraam (los van uw handel) opgeruimd en schoon achter te laten. Uw eigen verkoopafval (zoals kartonnen dozen, plastic, kunststof, doeken) dient u mee te nemen. De op de markt geplaatste afvalbakken en containers zijn bestemd voor het horeca afval van de bezoekers. Het is voor handelaren niet toegestaan hier afval in te werpen.

2.8 Openings- en sluitingstijden

Tijdens de marktdagen is de marktkraamhouder verplicht om de openings- en sluitingstijden aan te houden. Kramen worden niet later op de dag geopend of eerder op de dag gesloten.

2.9 Afbouw en karton

Zondagmiddag na sluitingstijd worden de stands opgeruimd. Eerder afbouwen van de kraam is niet toegestaan. De marktkramen dienen volledig leeg te zijn bij vertrek. Karton is wel toegestaan om achter te laten op de kraamtafel.

 

Art. 3. Catering/horeca

3.1 Horecapunten

Tijdens de marktdagen kunt u voor eten en drinken terecht bij de horecapunten in de VanzantenHal.

3.2 Eigen consumpties

Het meenemen van eigen consumptie is toegestaan voor marktkraamhouders. Let op; geen apparaten om eten of drinken mee te bereiden. Zie art. 2.6

3.3 Horeca tijdens het opbouwen

Tijdens het opbouwen op de vrijdag is onze horecagelegenheid niet geopend, houd hier rekening mee. Tijdens het opbouwen is het dus wel toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen.

Art. 4 Toezicht en aansprakelijkheid

4.1 Toezicht en handhaving

De organisatie zorgt voor toezicht en handhaving op eigen terrein, tijdens en buiten de aangegeven markttijden. Het pand is beveiligd en gaat elke dag op alarm.

4.2 Eigen risico

Wij wijzen u er echter met nadruk op dat deelname aan de markt op eigen risico van de deelnemer is. De Van Zanten Hal B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan welke zaken dan ook. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze kunt u vinden op onze website: www.vanzantenhal.nl.

4.3 Marktverzekering

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het afsluiten van een tijdelijke marktverzekering van zijn/haar verkoopmateriaal.

Art. 5. Betaling huur

5.1 Automatische incassering

Huur voor marktkraam/grondplek dient vooraf betaald te zijn. De betaling geschiedt per automatische incassering vier weken voor aanvang van de markt.

5.2 Definitieve inschrijving

Na ontvangst van de betaling is uw inschrijving definitief. Is de automatische incassering mislukt doordat er niet voldoende geld op de aangegeven rekening staat, zullen wij de incassering binnen 5 werkdagen herhalen.

 

Art. 6. Annuleringskosten

6.1 Kosten bij annulering van inschrijving

Bij annulering van de inschrijving is huurder aan verhuurder een vergoeding verschuldigd (een gedeelte) van de overeengekomen betalingsverplichting c.q. reserveringswaarde. Onder reserveringswaarde wordt verstaan het totale bedrag dat Verhuurder naar redelijke verwachting aan Huurder in rekening zal kunnen brengen, vermeerderd met BTW, op basis van gemaakte afspraken en/of opgegeven bezoekersaantallen. Het verschuldigde gedeelte wordt groter naarmate de tijd tussen de annulering en de geplande datum van het evenement korter wordt, overeenkomstig de volgende percentages:

30 dagen of korter, maar langer dan 20 dagen         0%
20 dagen of korter, maar langer dan 10 dagen         25%
10 dagen of korter, maar langer dan 5 dagen           50%                       
5 dagen of korter                                                       75%